Misija & vizija

Misija

Tales of Croatia (Travel Tales d.o.o.) je turistička agencija koja se bavi tematskim putovanjima kako bi osigurala doživljaj putovanja i upoznavanje s običajima i povijesti zemlje na interaktivan i zabavan način, stavljajući u prvi plan sadržaj i kvalitetu. Upoznajući zemlju i putujući kroz nju, upoznajemo i putujemo kroz sebe.

 

Vizija

Biti agencija koja je postavila nove standarde po pitanju tema, sadržaja i doživljaja; jedinstvena, inovativna i uspješna.

Prijavite se na email listu: